Belangrijk bericht

Geachte leden,

Beste sympathisanten,

Mevrouw,
Mijnheer,

Gezien de uiteenlopende berichten omtrent de besmetting op het coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm, na raadpleging met de overheid en in onderling overleg, besloten om de samenkomsten op woensdagnamiddag, t/m einde maart, niet meer te laten doorgaan in * hotel Marina-Benidorm.

Het nieuws stroomt ons dagelijks toe en in de regio Valencia mogen, vanaf 15 maart 2021, de horecazaken opnieuw hun terrassen openstellen en kan er binnen voor 50% aan tafeldekking gedaan worden.

Hopelijk is dit een eerste stap met het doel te versoepelen maar de basisreglementeringen dienen verder toegepast te worden zoals:

  • De afstand tussen de tafels dient wel 1,5 meter te zijn.
  • Er mogen maar 4 personen aan één tafel plaatsnemen.
  • De horeca blijft maximaal tot 18u00 open.
  • De niet-essentiële winkels mogen tot 20u00 open blijven en de essentiële winkels mogen open tijdens de normale openingsuren.
  • In de weekenden zullen de stadsgrenzen, die eerder werden gesloten voor in- en uitreizen, weer open zijn.
  • In openbare ruimtes mag je met maximaal 4 personen samenkomen en in huis enkel met de mensen waarmee je samenwoont.
  • Sport in de openlucht is toegestaan in groepen van maximaal 4 personen.
  • Er is tijdens het sporten geen mondkapjesplicht meer.
  • Het in- en uitreisverbod van de Comunidad Valenciana en de avondklok van 22u00 blijven voorlopig gelden.

Samengevat zien we ons verplicht om al onze activiteiten ‘on hold’ te zetten en ons nu te focussen op de start van het nieuwe VVB-seizoen in oktober 2021.

  • Het hotel Marina sloot zijn deuren maar de laatste bericht laten uitschijnen dat het hotel terug zal open gaan op 1 mei 2021.

Net gemist